1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre Imosig Broker de Asigurare SRL, prin intermediul sitelui www.imosigbroker.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Astfel, urmatorii termeni vor insemna:
Cumparator – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
Broker – societatea comerciala Imosig Broker de Asigurare SRL, avand sediul social in Oradea, str. Republicii nr. 57, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J05/1013/2006, CIF 18667296.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Broker Cumparatorului.
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Broker si Cumparator prin care Brokerul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
Contract – o Comanda plasat catre Vanzator.
Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-urile anterior mentionate, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Brokerul isi deruleaza operatiunile.
Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni si conditii

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

a. Brokerul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
b. Informatiile prezentate pe site-urile Brokerului au caracter informativ si pot fi modificate de catre Broker, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor/serviciilor pot fi incomplete insa brokerul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul/serviciul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;
c. Comunicarea cu site-ul – se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse/servicii sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Brokerul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Brokerul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Brokerul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Intregul continut al ImosigBroker.ro este protejat conform legii dreptului de autor si a legilor privind dreptul la proprietate intelectuala si industriala. Continutul acestui website (text, grafica, logo, iconuri, imagini) sunt proprietatea S.C Imosig Broker de Asigurare S.R.L. si cad sub incidenta dreptului de autor prevazut de legea romana. Dreptul de autor pentru anumite texte (articole) sunt reproduse sau adaptate de noi cu acceptul autorilor mentionati la sfarsitul acelui text. Dreptul de autor pentru siglele si sloganele partenerilor si colaboratorilor nostri le apartin acestora, si sunt reproduse cu acceptul lor.

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Broker.

De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea Imosig Broker de Asigurare SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE

Imosig Broker de Asigurare SRL este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 0017106 RBK 725/15.05.2006.
Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Brokerului, vor ramane in proprietatea Brokerului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Brokerului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.

Datele clientilor nu pot fi folosite, si nici furnizate altor parti fara acordul scris al acestora, conform celor stipulate in Politica de confidentialitate.

8. FACTURARE – PLATI

Preturile sunt specificate pentru fiecare produs/serviciu si nu sunt negociabile. Plata produselor/serviciilor se poate face in numerar la sediul brokerului, prin transfer bancar (in cazull comenzilor telefonice) sau online folosind un card bancar.

9. RISCURI SI RESPONSABILITATI

a. Livrare
Brokerul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.
b. Transport – Ambalare
In afara de cazul in care este agreat de Broker si Cumparator diferit, Brokerul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Brokerul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Brokerul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Brokerul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

10. ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Brokerul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile.

11. TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

12. RASPUNDERE

Brokerul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Broker a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Brokerul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

13. FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

14. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

15. PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.