MEDIERE SI DISPUTE ONLINE

Medierea în domeniul asigurărilor

Prin încheierea unei poliţe de asigurare de către o persoană fizică sau juridică, se creează raporturi juridice între următoarele părţi:
– asigurat şi asigurator;
– asigurat şi intermediarul în asigurări, fie că este agent de asigurări, fie că este broker de asigurări, atunci când poliţa este încheiată printr-un intermediar în asigurări;
– asigurator şi intermediarii în asigurări, fie că este agent de asigurări, fie că este broker de asigurări;
În această etapă a derulării contractului de asigurări, pot exista conflicte cu privire la:
– drepturile şi obligaţiile părţilor, respectiv întinderea răspunderii, riscurile acoperite sau excluse, teritorialitatea poliţei etc.,
– prima de asigurare, respectiv modalitatea de calcul, de achitare a acesteia sau discount-ul de care poate beneficia asiguratul,
– termenul de valabilitate al poliţei de asigurare.
Ca urmare a producerii unui eveniment, se pot naşte conflicte între:
– asigurat şi asigurator cu privire la acoperirea sau refuzul acoperirii riscului de către asigurator,
– asigurator şi persoanele prejudiciate, vătămate sau decedate, cu privire la:
– cuantumul prejudiciului material şi/sau moral care trebuie acoperit de către asigurator, inclusiv lipsa folosinţei bunului avariat şi eventualele cheltuieli de judecată;
– recuperarea sumelor datorate de asigurator cu titlu de daune, inclusiv în situaţia în care acestea au fost avansate sau nu au fost achitate unităţilor de service, iar proprietarul autoturismului nu poate intra în posesia şi folosinţa acestuia.
– asigurat şi persoanele prejudiciate, vătămate sau decedate, în situaţia în care evenimentul nu este acoperit de poliţa RCA,
– asigurator şi unităţile service.

Avantaje:
– conflictele se vor soluţiona într-un timp mult mai redus şi cu costuri mai mici pentru asiguraţi/păgubiţi/petenţi divergenţele cu societăţile de asigurări;
– divergenţele se vor soluţiona în condiţii de confidenţialitate (statuate prin lege) fapt care ar contribui la creşterea încrederii asiguraţilor în sistemul de asigurări;
– se vor diminua costurile societăţilor de asigurări cu rezervele de daună şi IBNR.
– se vor reduce considerabil numărul sesizărilor întocmite de către pagubiţi către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Linck tablou mediatori

https://www.cmediere.ro/mediatori/

 

Solutionarea alternativa a litigiilor sau Online Dispute (obligatoriu se introduce)

In vederea solutionarii eventualelor dispute cu Casele de Asigurari in calitate de Asigurator, Consumatorii au dreptul de a se adresa SAL-Fin – Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar.

SAL-Fin este o structura creata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu scopul de a pune la dispozitia Consumatorilor un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si ale O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.

Procedurile de solutionare alternativa a litigiilor sunt facultative, voluntare, separate de procedurile din instantele de judecata si gratuite. Cheltuielile pentru efectuarea de expertize, traduceri de documente si alte probe suplimentare necesare solutionarii litigiului sunt in sarcina partii care le solicita.

Pentru accesarea procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor, Consumatorii trebuie sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Consumatorii pot accesa procedurile de solutionare alternativa a litigiilor doar daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze disputa direct cu Asiguratorul.

Informatii complete despre modul de solutionare alternativa a litigiilor pot fi obtinute la adresa de internet: www.salfin.ro.

In cazul contractelor de asigurare incheiate online, consumatorii au posibilitatea de a accesa procedurile de solutionare alternativa a litigiilor prin intermediul platformei europene de solutionare online a litigiilor (platforma SOL).

Platforma SOL este un instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita solutionarea independenta, impartiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are resedinta in Uniune si un comerciant stabilit in Uniune, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Regulament privind SOL in materie de consum).

Platforma SOL poate fi accesata printr-un click https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

Mai multe detalii:

http://www.anpc.gov.ro/articol/935/ce-inseamna-sal